MENU

CƠM TRÁI THƠM

125.000 VNĐ

...

ĐẬU HỦ RANG MUỐI

85.000 VNĐ

...

ĐẬU HỦ LUỘC ( BOILED TOFU)

55.000 VNĐ

...

ĐẬU HỦ KHO THẬP CẨM ( TOFU COOKED WITH MIXED VEGETABLES)

83.000 VNĐ

...

ĐẬU HỦ DỒN KHÌA NƯỚC DỪA ( STUFFED TOFU COOKED WITH COCONUT MILK)

83.000 VNĐ

...

ĐẬU HỦ NON TỨ XUYÊN ( SICHUAN STYLE SILKEN TOFU)

83.000 VNĐ

...

ĐẬU KHUÔN CHIÊN XẢ ỚT ( FRIED TOFU WITH LEMONGRASS AND CHILLI)

79.000 VNĐ

...

ĐẬU HỦ CHƯNG TƯƠNG ( STEAMED TOFU WITH BEAN SAUCE)

79.000 VNĐ

...

ĐÔNG CÔ HẤP XẢ ( SHIITEKE MUSHROOMS STEAMED WITH LEMONGRASS)

99.000 VNĐ

...

NẤM ĐÙI GÀ BÔNG SÚNG ( FRIED KING OYSTER MUSHROOMS)

83.000 VNĐ

...

NẤM RƠM KHO TIÊU ( STRAW MUSHROOMS COOKED WITH PEPPER SAUCE)

83.000 VNĐ

...

NẤM ĐẬU KHO TIÊU ( MUSHROOMS AND TOFU COOKED WITH PEPPER SAUCE)

83.000 VNĐ

...

NẤM BÀO NGƯ XÀO CÀ RI ( ABALONE MUSHROOMS STIR FRY WITH CURRY SAUCE)

83.000 VNĐ

...

NẤM BÀO NGƯ XÀO DẦU HÀO ( ABALONE MUSHROOMS STIR FRY WITH SESAME OIL)

83.000 VNĐ

...

NẤM BÀO NGƯ KHO NƯỚC DỪA ( ABALONE MUSHROOMS COOKED IN COCONUT MILK)

85.000 VNĐ

...

MÍT NON KHO NƯỚC DỪA ( YOUNG JACKFRUITS COOKED WITH COCONUT MILK)

89.000 VNĐ

...

MÌ CĂN XẢ ỚT ( GLUTEN NOODLE FRIED WITH LEMONGRASS AND CHILLI)

85.000 VNĐ

...

MÌ CĂN PHÁ LẤU ( GLUTEN NOODLES COOKED WITH OFFALS BRAISED IN COCONUT MILK)

85.000 VNĐ

...

CÀ RI NẤM ( MUSHROOMS CURRY SOUP)

89.000 VNĐ

...

CÀ RI RAU CỦ ( VEGETABLES CURRY SOUP)

89.000 VNĐ

...

TÀU HỦ KI NGÀO CHAO ( BEAN CURD SHEETS SOYA CHEESE SAUCE)

83.000 VNĐ

...

SÚP NẤM THẬP CẨM

50.000 VNĐ

...

SÚP BÍ ĐỎ

70.000 VNĐ

...

SÚP BÔNG CẢI

70.000 VNĐ

...

CƠM CHIÊN BÁT BỬU

79.000 VNĐ

...

CƠM BÌ

79.000 VNĐ

...

CƠM TRỘN BÔNG SÚNG

79.000 VNĐ

...

SALAD DẦU DẤM ( SALAD WITH RICE VINEGAR )

85.000 VNĐ

...

GỎI NẤM BÔNG SÚNG

85.000 VNĐ

...

GỎI NGÓ SEN

85.000 VNĐ

...

GỎI XOÀI KIỂU THÁI ( THAI MANGO SALAD )

85.000 VNĐ

...

GỎI ĐU ĐỦ KIỂU THÁI ( THAI GREEN PAPAYA SALAD )

85.000 VNĐ

...

GỎI MIẾN ( CELLOPHANE NOODLES SALAD )

85.000 VNĐ

...

GỎI CỦ HỦ DỪA ( SALAD WITH JAR OF COCONUT ROOTS )

85.000 VNĐ

...

GỎI BẮP CHUỐI CHIÊN ( BANANA BLOSSOMS SALAD )

85.000 VNĐ

...

MÌ XÀO GIÒN ( CRISPY FRIED NOODLES WITH VEGETABLES )

85.000 VNĐ

...

MÌ XÀO MỀM ( SOFT FRIED NOODLES WITH VEGETABLES )

85.000 VNĐ

...

BÚN GẠO XÀO ( RICE NOODLES FRIED )

85.000 VNĐ

...

HỦ TIẾU XÀO

85.000 VNĐ

...

RAU MUỐNG XÀO CHAO/TỎI ( MORNING GLORY STIR FRIED WITH SOYA CHEESE/GARLIC)

83.000 VNĐ

...

KHỔ QUA XÀO NẤM TƯƠI ( BITTER MELON STIR FRIED WITH FRESH MUSHROOMS)

83.000 VNĐ

...

CẢI XANH XÀO NẤM KIM CHÂM ( MUSTARDS GREEN STIR FRIED WITH NEEDLE MUSHROOMS)

83.000 VNĐ

...

LAGIM XÀO NẤM TƯƠI ( LAGIM STIR FRIED MUSHROOMS)

83.000 VNĐ

...

BẮP NON XÀO NẤM TƯƠI ( BABY CORN STIR FRIED MUSHROOMS)

83.000 VNĐ

...

MƯỚP HƯƠNG XÀO TƯƠI ( SPONG GOURD STIR FRIED WITH FRESH MUSHROOMS)

83.000 VNĐ

...

CẢI NGỒNG XÀO TỎI ( MUSTARD GREEN FLOWERS STIR FRIED WITH GARLIC

83.000 VNĐ

...

ĐÔNG CÔ DỒN SỐT DẦU MÈ ( STUFFED SHIITAKE MUSHROOMS WITH SESAME OIL)

83.000 VNĐ

...

CẢI NGỒNG SỐT ĐÔNG CÔ ( MUSTARD GREEN FLOWERS IN SHIITAKE MUSHROOMS SAUCE)

83.000 VNĐ

...

ĐẬU BẮP LUỘC CHẤM CHAO ( BOILED OKRAS WITH SOYA CHEESE)

79.000 VNĐ

...

CẢI BẸ XANH HẤP GỪNG ( MUSTARD GREENS STEAMED WITH GINGER)

79.000 VNĐ

...

CẢI THÌA LUỘC ( BOILED SPOON CABBAGE)

79.000 VNĐ

...

RAU MUỐNG LUỘC ( BOILED WATER MORNING GLORY)

79.000 VNĐ

...

LAGIM LUỘC ( BOILED MIXED VEGETABLES)

83.000 VNĐ

...

CANH KHỔ QUA BÀO ( BITTER MELON SOUP)

83.000 VNĐ

...

CANH CÀ NẤU NGÓT ( TOMATOS SOUP WITH TOFU AND STRAW MUSHROOMS)

83.000 VNĐ

...

CANH CHUA MĂNG ( SOUR BAMBOO SHOOTS SOUP)

83.000 VNĐ

...

CANH CẢI BẸ XANH ( MUSTARD GREENS SOUP)

83.000 VNĐ

...

CANH RONG BIỂN ( SEAWEED SOUP)

83.000 VNĐ

...

CANH CẢI NGỌT ( CHINESE CABBAGE SOUP)

83.000 VNĐ

...

CANH BÔNG HẸ ĐẬU HỦ ( SILKEN TOFU AND GARLIC CHIVES SOUP)

83.000 VNĐ

...

CANH MƯỚP HƯƠNG ( SPONG GOURD SOUP)

83.000 VNĐ

...

CANH BÍ ĐỎ ( VIETNAMESE PUMPKINS SOUP)

83.000 VNĐ

...

CANH TẦN Ô ( TONG HO WITH FRESH MUSHROOMS SOUP)

83.000 VNĐ

...

CANH CHUA NAM BỘ ( SOUTHERN VIETNAMESE SOUR SOUP)

83.000 VNĐ

...

LẨU NẤM BÔNG SÚNG ( MUSHROOMS HOT POT)

250.000 VNĐ

...

LẨU SEN BÔNG SÚNG ( LOTUS ROOT HOT POT)

250.000 VNĐ

...

LẨU CHAO KHOAI MÔN ( SOYA CHEESE WITH TARO HOT POT)

250.000 VNĐ

...

LẨU CHÁO MIỀN TÂY ( CONGEE HOT POT)

250.000 VNĐ

...

LẨU KHỔ QUA ĐÈO ( WILD BITTER MELON HOT POT)

250.000 VNĐ

...

LẨU KIMCHI (KIMCHI HOT POT

250.000 VNĐ

...

GỎI CUỐN ( 1 CUỐN )

14.000 VNĐ

...

BÌ CUỐN ( 1 CUỐN )

14.000 VNĐ

...

DIẾP CUỐN ( 1 CUỐN )

23.000 VNĐ

...

PHỞ CUỐN ( 1 CUỐN )

14.000 VNĐ

...

KHOAI TÂY CHIÊN (FRENCH FRIEDS)

75.000 VNĐ

...

KHOAI MÔN CHIÊN CỐM ( FRIES TARO WITH GREEN RICE)

75.000 VNĐ

...

HOÀNH THÁNH CHIÊN ( FRIED WONTON)

75.000 VNĐ

...

CHẢ GIÒ BÔNG SÚNG ( SPRING ROLLS)

75.000 VNĐ

...

CƠM CHÁY ( CRISPY RICE )

75.000 VNĐ

...

NẤM BÀO NGƯ CHIÊN XÙ ( FRIED ABALONE MUSHROOMS )

75.000 VNĐ

...

ĐẬU HỦ NON CHIÊN XÙ ( FRIED SILKEN TOFU )

75.000 VNĐ

...

NẤM ĐẬU XÚC BÁNH ĐA ( MUSHROOMS WITH PEANUTS AND RICE CRACKERS)

70.000 VNĐ

...

NẤM RƠM XÀO ME ( MUSHROOMS STIR FRY WITH TAMARIND GRAVY)

85.000 VNĐ

...

BÁNH MÌ PATE ( VIETNAMESE BREAD WITH VEGGIE PATE)

75.000 VNĐ

...

BÁNH MÌ HẤP ( STEAMED BREAD)

75.000 VNĐ

...

XÔI CHIÊN ( FRIED STICKY RICE )

79.000 VNĐ

...

HỦ TIẾU NƯỚC

63.000 VNĐ

...

PHỞ NƯỚC

63.000 VNĐ

...

BÚN HUẾ

63.000 VNĐ

...

BÚN THÁI

63.000 VNĐ

...

BÚN CHẢ GIÒ

63.000 VNĐ

...

MÌ QUẢNG

63.000 VNĐ

...

CHÁO NẤM RAU ĐẮNG

63.000 VNĐ

...