Contact

BÔNG SÚNG VEGETARIAN FOOD & COFFEE

Địa Chỉ 1: 86 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1.

Điện thoại: (028) 3822 0377 (028) 3822 0378

Email: nhahangchaybongsung@gmail.com

FB: www.facebook.com/nhahangchaybongsung

Instagram: bongsungvegetarian

BÔNG SÚNG VEGETARIAN FOOD & COFFEE

Địa Chỉ 2: 155 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Quận 3

Điện thoại: (028) 3636 4218 (028) 3636 4219

Email: nhahangchaybongsung155@gmail.com

FB: www.facebook.com/nhahangchaybongsung

Instagram: bongsungvegetarian