Be vegan, be happy

Ghé Bông Súng, đọc tản văn Yên

Ngày đăng: 25:36:22 06-10-2018 Lượt xem: 2026

“ Thương là một loại hạt giống cây kỳ lạ, càng nuôi kỹ, nuôi trong phạm vi hẹp chừng nào càng èo uột, mà càng đem chia ra gieo rắc đi càng nhiều càng sống khoẻ, càng ích lợi ! Cho nên, cứ thoải mái đem gieo rắc lòng thương của mình rộng rộng ra đi...bạn sẽ có nhiều cơ hội sống đời an lạc.”

Trích tản văn Yên của Cô LÊ ĐỖ QUỲNH HƯƠNG xuất bản ngày 8/8/2018

Ghé Bông Súng, đọc tản văn Yên rồi dùng chén cơm gạo lức, thêm chai sữa gạo tự nhiên bạn sẽ thấy trong lòng YÊN liền thôi ❤️
Bạn thử nghe ...